LEGISLATÍVA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Legislatíva

12.07.2018

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 277/2015 Z. z. sa ustanovili podmienky pre získanie príspevku na zateplenie rodinného domu, ktoré boli zákonom č. 144/2017 Z. z. upravené do aktuálnej podoby).