Výzva na predkladanie žiadostí

12.07.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vyhlásilo dňa 1. marca 2018 výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2018.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí.

text prevzatý zo stránky www.zatepluj.sk