NAŠE SLUŽBY

V CELOM PROCESE ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU ZABEZPEČUJEME PRE NAŠICH KLIENTOV KOMPLEXNÚ PROJEKČNÚ A REALIZAČNÚ ČINNOSŤ


PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

...projekčnú činnosť zastrešujeme v rámci celého Slovenska...


Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí na podporu zatepľovania rodinných domov. V prípade požiadavky klienta projektovú dokumentáciu spracujeme v podrobnosti pre stavebné povolenie alebo ako realizačný projekt. 


Vstupným podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je diagnostika stavu obalových konštrukcií, zameranie a digitalizácia skutkového stavu rodinného domu. V procese získania príspevku na zateplenie rodinného domu pre našich klientov spracujeme všetky potrebné doklady.


Doplnkovou službou pre našich klientov je spracovanie termovízneho merania pred realizáciou zateplenia rodinného domu a ohlásenie resp. vybavenie stavebného povolenia stavby.REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

...stavby realizujeme v lokalite Bratislava a okolie...


Zateplenie rodinného domu je realizované v súlade s projektovou dokumentáciou v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí na podporu zatepľovania rodinných domov a zároveň v súlade s platnými STN a technologickými predpismi výrobcov stavebných materiálov.


Spôsob obnovy a postup realizačných prác v zmysle projektovej dokumentácie vychádza zo skutkového stavu obalových konštrukcií rodinného domu. Po ukončení realizačných prác od nás obdržíte energetický certifikát, ktorý deklaruje zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.


Doplnkovou službou pre našich klientov je spracovanie termovízneho merania po realizácii zateplenia rodinného domu a vypracovanie elektronického pdf protokolu.