NAŠE SLUŽBY

V CELOM PROCESE ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU ZABEZPEČUJEME PRE NAŠICH KLIENTOV KOMPLEXNÚ PROJEKČNÚ A REALIZAČNÚ ČINNOSŤ


PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

...vrátane ohlásenia  resp. vybavenia stavebného povolenia...


Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí na podporu zatepľovania rodinných domov a zároveň v podrobnosti pre stavebné povolenie. V prípade požiadavky klienta projektovú dokumentáciu spracujeme v podrobnosti realizačný projekt. 


Vstupným podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je diagnostika stavu obalových konštrukcií, zameranie a digitalizácia skutkového stavu rodinného domu. V procese získania príspevku na zateplenie rodinného domu pre našich klientov spracujeme všetky potrebné doklady.


Doplnkovou službou pre našich klientov je spracovanie termovízneho merania pred realizáciou zateplenia rodinného domu a ohlásenie resp. vybavenie stavebného povolenia stavby.REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

...vrátane vybavenia kolaudácie v prípade stavebného konania...


Zateplenie rodinného domu je realizované v súlade s projektovou dokumentáciou v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí na podporu zatepľovania rodinných domov a zároveň v súlade s platnými STN a technologickými predpismi výrobcov stavebných materiálov.


Spôsob obnovy a postup realizačných prác v zmysle projektovej dokumentácie vychádza zo skutkového stavu obalových konštrukcií rodinného domu. Po ukončení realizačných prác od nás obdržíte energetický certifikát, ktorý deklaruje zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy a je nevyhnutný pre kolaudáciu stavby.


Doplnkovou službou pre našich klientov je spracovanie termovízneho merania po realizácii zateplenia rodinného domu a vybavenie kolaudácie rodinného domu v prípade stavebného konania.